การขี่ม้าบนชายหาดและจังเกิ้ล

ข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายการยกเลิก
  • Payment must be made within 3 days after reservation date and not later than 3 day(s) before tour date otherwise reservation expires;
  • เกาะ Sanuk ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน (เช่นสภาพอากาศ) โดยการเดินทางตามสัญญาสามารถเลื่อนวันไปอีกหรือ บริษัท จะคืนเงินเต็มจำนวน;
  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางและ / หรือปลายทางหากสภาพอากาศ (ลมและคลื่น) ไม่อนุญาตให้ดำเนินการกำหนดการเดินทาง;
  • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองได้ถึง 3 day (s) ก่อนวันทัวร์ เป็นกรณีนี้เกาะ Sanuk จะคืนเงินเต็มจำนวนหักด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร;
  • From 3 day(s) up to 1 day(s) before the tour date Koh Sanuk reserves the right charge up to 50% cancellation fee;
  • ในกรณีที่ยกเลิก 1 วันหรือน้อยกว่าจากวันที่ทัวร์ / เวลาหรือ "No Show" เกาะ Sanuk จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 100%.
© 2013-2024 เกาะแสนสุข.สงวนลิขสิทธิ์.